Make your own free website on Tripod.com
Read Message[Help]
prev next
Back to Sent

Date: Thu, 5 Aug 1999 03:45:24 -0700 (PDT)
From: Labuan Kota Belud <dinakan@rocketmail.com> Add to Address Book
To: ZHAM@TM.NET.MY, zahhas@hotmail.com
Assalamualaikum,

Encik Zahari,

Saya merupakan pelajar Encik yang mengikuti kelas
Web Mastering Semester ini. Beberapa maklumat
tentang diri saya.

Kad. matrik : AEA96284
K/p : 760112-12-5193
Email : yang tertera.
Homepage:
daripada tiga saya telah memilikinya;
oleh itu saya menghantar Lelaman Visrual school
iaitu di tapak;

http://members.tripod.com/sejarahum

walaupun saya ada memiliki hompage peribadi di;
http://members.tripod.com/Madzani

dan persatuan di;
http://members.tripod.com/PKPMS/page1.html

tetapi saya lebih suka mengemukakan sesuatu yang
baru. Ini kerana Homepage peribadi dan Persatuan
itu telah lama dibuat berbanding Virtual School
yang dibuat semasa mengikuti kelas ini.

saya juga harap dapat mengumpulkan kesemua alamat
homepage pelajar Webmastering dalam lelaman
jabatan sejarah yang saya letakkan di;

http://members.tripod.com/sejarahum/rangkai/rangkai.htm

di bawah nama "Web Mastering".

Di harap Homepage ini akna dapat sedikit pandangan
Encik Zahari tentang Homepage yang saya bina.

Wassalam.


===

Madzani @ Saidie Nusa
http://www.planetall.com/main.asp?s=1043&cid=164812 
dinakan@rocketmail.com
http://members.tripod.com/madzani =
http://www.egroups.com/list/usrahpkpms

Furious activity is no substitute for understanding.
-- H. H. Williams_________________________________________________________
DO YOU YAHOO!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com


  
prev next
Back to Sent


RocketMail - © 1997 Four11 Corporation - All Rights Reserved