Make your own free website on Tripod.com
Read Message[Help]
prev next
Back to Sent

Date: Thu, 5 Aug 1999 03:49:50 -0700 (PDT)
From: Labuan Kota Belud <dinakan@rocketmail.com> Add to Address Book
Subject: Assignment
To: ZHAM@TM.NET.MY, zahhas@hotmail.com

> Assalamualaikum,
> 
> Encik Zahari,
> 
> Saya merupakan pelajar Encik yang mengikuti kelas
> Web Mastering Semester ini. Beberapa maklumat
> tentang diri saya.
> 
> Kad. matrik : AEA96284
> K/p : 760112-12-5193
> Email : yang tertera.
> Homepage:
> daripada tiga saya telah memilikinya;
> oleh itu saya menghantar Lelaman Visrual school
> iaitu di tapak;
> 
> http://members.tripod.com/sejarahum
> 
> walaupun saya ada memiliki hompage peribadi di;
> http://members.tripod.com/Madzani
> 
> dan persatuan di;
> http://members.tripod.com/PKPMS/page1.html
> 
> tetapi saya lebih suka mengemukakan sesuatu yang
> baru. Ini kerana Homepage peribadi dan Persatuan
> itu telah lama dibuat berbanding Virtual School
> yang dibuat semasa mengikuti kelas ini.
> 
> saya juga harap dapat mengumpulkan kesemua alamat
> homepage pelajar Webmastering dalam lelaman
> jabatan sejarah yang saya letakkan di;
> 
>
http://members.tripod.com/sejarahum/rangkai/rangkai.htm
> 
> di bawah nama "Web Mastering".
> 
> Di harap Homepage ini akna dapat sedikit pandangan
> Encik Zahari tentang Homepage yang saya bina.
> 
> Wassalam.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ===
> 
> Madzani @ Saidie Nusa
>
http://www.planetall.com/main.asp?s=1043&cid=164812 
> dinakan@rocketmail.com
> http://members.tripod.com/madzani =
> http://www.egroups.com/list/usrahpkpms
> 
> Furious activity is no substitute for
understanding.
> -- H. H. Williams
> 
> 
> 
>
_________________________________________________________
> DO YOU YAHOO!?
> Get your free @yahoo.com address at
http://mail.yahoo.com
> 
> 

_________________________________________________________
DO YOU YAHOO!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com


  
prev next
Back to Sent


RocketMail - © 1997 Four11 Corporation - All Rights Reserved